Main Menu Top Menu

Vuokrausehdot

Vattulahden lomamökkien SOPIMUSEHDOT

Hannu ja Riitta Siljanen
Voinsalmentie 773, 58900 Rantasalmi
Vattulahden lomamökit noudattaa majoituksen ja sen oheispalvelujen myynnissä seuraavia ehtoja:

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen ja saanut siihen laskun tai kirjallisen tilausvahvistuksen sähköpostissa. Ehdot ovat esillä myös nettisivuilla www.vattulahti.com

2. MAKSUEHDOT

Maksuehdot riippuvat varauksen pituudesta ja sesongista. Ensisijaisesti noudatetaan tilausvahvistukseen merkittyä maksuehtoa. Ellei maksuehtoa ole mainittu, käytetään seuraavia, sesongista riippuvia ehtoja:
2.1. Sesonkiajat:
– talvilomaviikot 8-10
– kesälomaviikot 22-35
– Joulu ja Uusi vuosi – viikot 51,52, 1 ja 2
Mikäli palvelu varataan viimeistään 40 vrk ennen sen alkamispäivää, suoritetaan ennakkomaksuna 50% palvelun kokonaishinnasta 7 vrk:n kuluessa varauksesta, kuitenkin niin, että palvelun koko hinta suoritetaan aina viimeistään 30 vrk ennen palvelun alkamista. Jos varaus tehdään myöhemmin, suoritetaan palvelun koko hinta sitä varattaessa.
2.2. Muut ajat
Tilausvahvistukseen merkittyjen ehtojen mukaisesti.
2.3. Asiakkaan maksuosoitukseen on merkittävä palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi). Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on pyydettäessä esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan maksamaa summaa korvata.
Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

3. ASIAKKAAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS

Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä peruutuskuluilla 50%. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.
Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella.
Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä viimeistään 60 vrk (ja viikkojen 1 ja 2 sekä 51 ja 52 varauksista viimeistään 120 vrk) ennen palvelun alkamista maksamalla etukäteen ilmoitetut mahdolliset toimituskulut (60 % vuokrasta).
Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.
Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.
Mikäli yrittäjä saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä 50 % peruutuskuluina.

4. VATTULAHDEN LOMAMÖKKIEN OIKEUS PURKAA SOPIMUS

Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.
Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

5. OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Sovittuun majoitushintaan kuuluu vapaa käyttöoikeus. Hintaan sisältyvät lisäksi mökkikuvauksissa mainitut varusteet. Asiakkaiden edellytetään käyttävän liinavaatteita, joita on myös saatavana yrittäjältä eri korvauksesta.
Ellei toisin sovittu, mökkien siivouksesta loman aikana ja lähtösiivouksen huolehtii asukas itse.
Odotamme, että asiakas huolehtii vähintään seuraavista asioista: roskien vienti, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus ja tiskikoneen tyhjennys (ilmoitettava jos tiskikone jää lähtiessä päälle), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus.
Asiakas voi myös tilata ennakkoon mökkiin loppusiivouksen eri maksusta.
HUOM! Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä loma-asunnon siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivoukseen käytetty aika jälkikäteen (vähintään 200 eur).

6. VAURIOT, PUUTTEET JA REKLAMAATIOT

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi loma-asunnon omistajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida.
Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.
Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan mökille ja sen irtaimistolle ja ympäristölle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. VARAAJA ON TÄYSIMÄÄRÄISESSÄ VASTUUSSA LOMA-ASUNNON KUNNOSSAPYSYMISESTÄ MAJOITUSVARAUKSENSA AIKANA.

7. HENKILÖMÄÄRÄ

Mökin suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin mökkikuvauksissa mainittu vuoteiden ja lisävuoteiden määrä.
Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ylimääräisistä henkilöistä peritään 50 eur/hlö/vrk lisämaksu käteisenä.

8. TUPAKOINTI, LEMMIKIT

Tupakointi on sallittu vain loma-asuntojen ulkopuolella siihen varatulla paikalla. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 100 eur tuuletusmaksu + tekstiilien pesusta aiheutuneet kustannukset täysimääräisinä.
Lemmikkien tuonti mökeille on sallittua vain etukäteen sovittuna. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 30 eur/lemmikki/vrk lisämaksu käteisenä.
Emme vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia- tms. ongelmista asiakkaille.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Savonlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10. OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Omistaja varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen omistajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat